Luis Manuel del Águila

luis-manuel-del-aguila


Gaztelania eta Ingelesa.

PRESTAKUNTZA

 • Zuzenbidean lizentziaduna. EHUn.
 • EHUko Praktika Juridikoko Eskolako diplomaduna.
 • ICAB abokatu kolegiatua 1992tik.
 • Nazioarteko Zuzenbide Komunitarioko Masterra. EHUn.
 • Zuzenbide Zibilaren eta Merkataritza Zuzenbidearen eta Erantzukizun Medikoaren arloetako ikastaro eta ponentzietara joatea.

ESPEZIALITATEA

 • Ondare eta Higiezin Zuzenbidea eta Merkataritza Zuzenbidea

ESPERIENTZIA

 • 30 urteko esperientzia Merkataritza Zuzenbideko hainbat arlotan (korporatea, merkataritza-kontratazioa eta administrazio-organoetara joatea, batzar nagusietan ordezkaritza, azkideak eta bazkiodunak defensa, enpresak eskuratzeko prozesuak, due diligence eta sozietate-likidazioak).
 • Sindiko gisa esperientzia izatea kobrantza-prozesuetan eta ordainketa-etenduretan eta egungo konkurtso-prozeduretan, bai kontsumitutako sozietateen abokatua gisa, bai konkurtso-administrazioan, bitartekaritzan eta Bigarren Aukeraren Legeari dagokionez.
 • Ondarearen eta Higiezinen Zuzenbide Zibalari buruzko aholkularitza, eraikuntza-akatsak inkumplitzeagatiko erreaklamazio-prozesuetan espezializatutako litigazioa.
 • Family Office aholkularitza eta inbertsio-prozesuetan.
 • Aholkularitza erantzukizum medikoko gaietan.