Dr. Iñigo Nagore


Gaztelania eta ingelesa. Frantses, italiar eta portugesako ulermena.

HEZIKETA

ZUZENBIDE

 • Zuzenbidean doktorea. (Deustuko Unibertsitatea, UD, 1992-1997)
 • Zuzenbideko lizentziaduna (UD. 1984-89)
 • Zerga Aholkularitzan Masterra (MAF, UD, IEF, 1990-91)
 • Praktika Juridikorako Eskolan diplomatua (UD, 1989-90)
 • Kooperatibo Ikaskuntzetan diplomatua (UD, IEC, 1988-89)
 • Kontsumoko zuzenbidean diplomatua (UD, MAJ, 1990-91)

EKONOMIA

 • Enpresen Kudeaketa Aurreratuan Masterra (MEGA, Deustuko Unibertsitate Komertziala, 1992-93)
 • Atzerriko Merkataritzan Masterra (MACEX, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1991-92)
 • Ekonomian diplomatua (Espezialitate juridiko-ekonomikoa, UD, 1984-89).
 • Kontseilari Programa (ESADE Executive Education y PwC, 2020)

ESPEZIALITATE

Merkataritza-zuzenbidea, orokorrean: enpresakoa, bat-egiteak, eskuratzeak, kooperatibakoa, konkurtsokoa eta itsasokoa. Arbitraje. Nazionala eta nazioartekoa.

ESPERIENTZIA

 • 1991tik elkargoko abokatu kidea. Epailea. Konkurtso administratzaile. Bitartekari. Konkurtso-bitartekari.
 • Maltako Ohorezko Kontsula Euskadin.
 • Enpresa aholkularitzan eta erakundearen ordezkaritzan nazioarteko esperientzia zabala. Europako Bazterrengatik proiektu batzuetan aditu aukeratuta.
 • Enpresa, Kooperatiba elkarteen eta Itsas Zuzenbideko irakaslea (Deustuko eta Euskal Herriko Unibertsitateak).
 • Hainbat liburu artikulu, argitalpen eta hitzaldien egilea
 • Erakunde ugarietako Epailea: Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua, “European Network for Dispute Resolution (ENDR), Bilboko Merkataritza Ganbera eta Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua.
 • Abokatuen publiko eta pribatu erakundeetan nazioarteko aktibitatea:

CCBE: Europako Abokatutzako Batzorde Nagusi

 • Finantza Batzordearen presidentea (Diruzaina) (2014-2018). 2. izendapena
 • Prestakuntzarako Batzordeko presidentea (2010-2014). 3. izendapena
 • Finantza Batzordeko kidea (2012-2014)

CGAE: Espainiako Abokatutzaren Batzorde Nagusi

 • Batzorde Nagusiko “Europako Abokatutzako Batzorde Nagusi (CCBE)”-en aurrean ordezkaritzako kidea. (2003-2018) eta Batzorde eta lan-talde batzuetako ordezkaria.
 • Espainiako Abokatutzaren Batzorde Nagusi Nazioarteko Harremanen
 • Batzordeko kidea (CGAE). (2004-2012).

Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua

 • Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuko Gobernu-batzordeko kidea.
 • Nazioarteko Harremanen Arduraduna (2006-2009).
 • Nazioarteko Harremanen Batzordeko Lehendakari/Lehendakariorde (1999-2009), Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuko Nazioarteko Kooperazioko Batzordeko kidea (1999-) eta (AIJA) (1999-2009), (UIA) (2005-2010) eta IBA (2008-2009) erakunderako ordezkaria.

UIA: Abokatuen Nazioarteko Batasuna

 • Abokatuen Elkargoetako Senatuaren Idazkari Nagusi-kidea (2010-2012).
 • Lehendakaritza Batzordeko kidea (2008-2012).
 • Prestakuntzarako Batzordeko presidente-kidea (2009-2010).

IBA: International Bar Association.
Kidea (2008-2018).

ABA: American Bar Association.

Kidea (2015-2016).

Aitorpenak
“Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía”, 2012 “Consejo General de la Abogacía” erakundekoa.

IRAKASKUNTZA

 • UNIBASQ erakundegatik irakasle akreditatua (Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia) Irakasle Agregatua Euskal Herriko Unibertsitatean (Ebazpena, 2020ko uztailaren 16koa, lehenago Irakasle Atxikia, Ebazpena 2017ko maiatzaren 9koa) eta Unibertsitate Pribatuko Irakasle Doktore bezala (Ebazpena 2017ko maiatzaren 9koa).
 • Naziarteko zuzenbide pribatua irakasle EHUko Zuzenbideko Fakultatean.
 • Itsas Zuzenbideko irakaslea, Deustuko Unibertsitate eta Eusko Jaurlaritzako Itsas Administrazioko Eskolako Masteretan (Master Universitario en Gestión de Empresas Marítimo Portuarias y Derecho Maritimo)
 • Enpresa Zuzenbideko irakaslea (Business Law), Deustuko Unibertsitateko Hizkuntza Modernoak eta Kudeaketa gradukoa.
 • Kooperatiba elkarteen Zuzenbideko irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitate eta Finka Administratzaileen Elkargo Ofizialeko kurtsoetan.
 • Konkurtso Zuzenbideko irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitate eta Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuko Praktika Juridikorako Eskolako kurtsoetan.

ARGITALPENAK

 • “Manual Básico del Socio Trabajador” Coautor. Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi.
 • “Análisis de la evolución del marco estatutario en las Cooperativas del Grupo Mondragón. En especial Caja Laboral Popular”. 1054 páginas. Microfichas. Universidad de Deusto.
 • “Caja Laboral Popular. Aspectos jurídicos 1959-1993” Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo/ Journal International Association of Cooperative Law. Número 29, II 97. 150 págs. Facultad de Derecho. Universidad de Deusto.
 • “Transformación de la sociedad cooperativa en sociedad limitada o anónima en las leyes vasca y general”. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. Número 30, I 98. 60 págs. Facultad de Derecho. Universidad de Deusto. 1998.
 • “Encuadre histórico del nacimiento del Movimiento Cooperativo de Mondragon”. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. Número 31, II 98. 100 págs. Facultad de Derecho. Universidad de Deusto. 1998.
 • “Análisis de la evolución del marco estatutario en las Cooperativas del Grupo Mondragón”. Revista Internacional de Estudios Vascos. Idioma: Inglés. Número 43, I 98. 2 págs. Eusko Ikaskuntza-Sociedad de estudios vascos.
 • “Análisis de la evolución legislativa española en materia cooperativa entre 1942 y 1993”. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. Número 32, I 99. 130 págs. Facultad de Derecho. Universidad de Deusto. 1998.
 • “Elementos de Derecho Mercantil”. Colaboración. José Luis Fernández. 3ª Ed. Deusto. 1999.
 • “Grupos Empresariales de la Economía Social en España”. Barea, J., Julia, J.F. y Monzón J.L. Durectores. Capítulo 5. Mondragón Corporación Cooperativa. Grupo Investigador. Director Baleren Bakaikoa (UPV). 60 páginas. Ciriec España y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Valencia 1999.
 • “Derecho de las Cooperativas” Coautor. Universidad de Deusto. Bilbao. 1999. 2 ediciones.
 • “Normas de Intercooperación en Mondragón Corporación Cooperativa”. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. Número 33, II 99. 22 págs. Facultad de Derecho. Universidad de Deusto. 1999.
 • “Peculiaridades de Régimen fiscal Cooperativo en el País Vasco”. Anuario del Instituto de Estudios Cooperativos 1999. 23 págs. Universidad de Deusto. 2000.
 • “Grupos y Asociaciones Cooperativas”. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. Número 34. 24 págs. Facultad de Derecho, Universidad de Deusto. 2000. Index: Latindex – 17815 – E. CSIC: ISOC – Derecho
 • “La transformación de la sociedad cooperativa en sociedad de responsabilidad limitada”. 120 págs. Dykinson. 2001.
 • “Tratamiento del capital social en la transformación de las cooperativas”. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. Número 35. 4 págs. Facultad de Derecho, Universidad de Deusto. 2001. Index: Latindex – 17815 – E. CSIC: ISOC – Derecho
 • “Una aplicación del principio de intercooperación: Mondragón Corporación Cooperativa”. Anuario del Instituto de Estudios Cooperativos 2000. 25 págs. Facultad de Derecho, Universidad de Deusto. 2001.
 • “El pensamiento de Don José Mª Arizmendiarrieta”. Anuario del Instituto de Estudios Cooperativos 2001. 25 págs. Facultad de Derecho, Universidad de Deusto. 2002.
 • “Convenio y liquidación concursal”. Curso on-line sobre la Nueva Ley Concursal. Universidad de Deusto – La Ley. Junio 2004.
 • “Bitartu, Servicio de resolución extrajudicial de conflictos en las cooperativas vascas”, 10 páginas. Revista Vasca de Economía Social, número 0, Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la Universidad Pública Vasca, Gezki. Noviembre de 2004.
 • “Manual de Derecho de Sociedades Cooperativas”, “Cap. XXIX. Cooperativas de Segundo o ulterior grado” y “Cap. XXX. Otras modalidades de colaboración económica”, 31 páginas. Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y Universidad del País Vasco, Febrero de 2008.
 • “Estudio articulado estatutario de una sociedad anónima de estatuto cooperativa”. Coautor. Boletín de la Academia Vasca del Derecho. Número 16. 40 págs. 2008.
 • “La transformación de una cooperativa, bajo ley estatal o vasca, en sociedad limitada o anónima”. Deusto. Estudios Cooperativos. Núm. 2. 2013. ISSN: 2255-3444 (papel) y ISSN: 2255-3452 (digital)  .
 • “Integración y Agrupación en las Cooperativas Vascas”. Deusto Estudios Cooperativos. 2017. Núm. 8. 2017. ISSN: 2255-3444 (papel) y ISSN: 2255-3452 (digital).
 • Reflexiones sobre diversas cuestiones cooperativas (análisis principal bajo Ley Vasca), Deusto Estudios Cooperativos. 2019. Núm. 13. 2019. ISSN: 2255-3444 (papel) y ISSN: 2255-3452 (digital).
 • «Sociedades Cooperativas», “Cap. XII. Disolución y liquidación”. 12 páginas. Memento práctico 2020-2021, Ed. Francis Lefebvre, Octubre 2019.ISBN- 978-84-17985-31-8.
 • “Regulación en la ley cooperativa vasca de la contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público y cuestiones que plantea”, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. 2020. Núm. 57. ISSN: 1134-993X (papel) y ISSN: 2386-4893 (digital). DOI: http://doi.org/10.18543/BAIDC
 • “Cap. XII. Fusión y escisión”, «Glosa a la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi». Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, Diciembre 2021. ISBN: 978-84-934129-7-5.
 • “Cap. XIII. Transformación”, «Glosa a la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi», y Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, Diciembre 2021. ISBN: 978-84-934129-7-5.
 • “12. Kooperatibaren Bat-Egitea ata Zatitzea”, “Euskadiko Kooperatiben Legearen Gaineko Iruzkinak”. Euskadiki Kooperatiben Goren-Kontseilua, 2021. ISBN: 978-84-934129-8-2.
 • “13. Transformazioa”, “Euskadiko Kooperatiben Legearen Gaineko Iruzkinak”. Euskadiki Kooperatiben Goren-Kontseilua, 2021. ISBN: 978-84-934129-8-2.
 • «Comentario al laudo de BITARTU, Servicio vasco de Arbitraje Cooperativo -CSCE, núm. Abrev 20/2018, de 14 de enero de 2019. Expulsión de asociación socia de cooperativa», 10 páginas. GIZAEKOA, Revista Vasca de Economía Social, número 17- 2020, Ed. Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la Universidad Pública Vasca, Gezki. 13 págs. ISSN: 1698-7446; eISSN: 2444-3107.
 • “Cap. XVI Incumplimiento de contrato de ejecución de obra, ejecución de aval (exceptio doli) y acción directa en España y demanda de daños y perjuicios en país de sometimiento contractual”, “Derecho Internacional Privado y Sociedad Global: Los principios del derecho romano en el derecho internacional privado europeo”. Dir.: Javier Carrascosa Gonzalez. Thomson Reuters Aranzadi, 2023. ISBN: 978-84-1345-496-2.
 • «Los órganos de la cooperativa: especial referencia a la asamblea y al órgano de administración». Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. Número 63. 23 págs. Facultad de Derecho, Universidad de Deusto. 2024. ISSN: 1134-993X •    ISSN-e: 2386-483.  doi: https://doi.org/10.18543/baidc.2826