Carlos Astigarraga


Gaztelania eta ingelesa.

HEZIKETA

 • Zuzenbidean lizentziaduna (Deustuko unibertsitatea)
 • Praktika Juridikorako Eskolan Masterra  (Deustuko Unibertsitatea eta Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua
 • Zigor Zuzenbidean eta Kirol Zuzenbidean espezialitate ikastaroak (Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua)
 • Zuzenbideari buruzko hainbat gaietako ikastaro eta mintegiak

ESPEZIALIZATEA

 • Zuzenbide Zibila Orokorra
 • Erantzukizun Zibila eta Aseguruak
 • Zigor Zuzenbidea
  • Genero indarkeria
  • Adingabeen Zigor Zuzenbidea
  • Delitu bereziak: lesio larriak, sexu- erasoak etab.
 • Banku- Zuzenbidea (Zoru- klausula, IRPH, Hipoteka gastuak etab.)
 • Administrazio Zuzenbidea
 • Zuzenbide prozesala

ESPERIENTZIA

 • 2008. urtetik Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuaren elkargokide jardulea, mota guztietako prozeduretan banakako defentsa nabarmenduz.
 • Erantzukizun zibila eta aseguruetan letradu espezializatua(Trafiko- istripuak, jabe-erkidegoak, etab.). Aseguru etxe baten kanpoko letradu aholkularia, 2.000 gai baino gehiagotan esku hartuz erantzukizun zibilaren eremu guztietan bereziki.
 • Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuaren ofiziozko txandara atxikituta.
 • Familia arloetan aholkularitza eta aipatutako eremuan eskarmentu prozesala (dibortzio,seme- alaben gaineko neurriak, ezgaitasuneko prozedurak, jagoletza etab.)
 • Zigor arloko judizio anitzetan parte hartzea, Bizkaiko Probintzia Auzitegiaren aurrean jarraitutako Zigor arloko prozedurak barne(lesio larrien delituak , sexu- erasoak etab.)
 • Zigor Zuzenbideko berariazko ataletan esperientzia: genero indarkeria eta adingabeen Zigor Zuzenbidea.